SdeB Milieu BV

Titelfoto

Welkom bij SdeB Milieu BV


SdeB Adviesbureau is een zelfstandig werkend adviesbureau op het gebied van milieu en informatisering. Belangrijk hierbij is het samenwerken vanuit alle verschillende disciplines, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bouwen aan een klantgerichte cultuur zonder vastgeroeste structuren.
SdeB werkt samen met specialisten op verschillende vakgebieden om tot concrete oplossingen te komen voor complexe vraagstukken.

Hierbij staan klantgerichtheid, kosten/baten-analyses en resultaatgerichtheid als termen hoog in het vaandel. SdeB Milieu geeft invulling aan projecten vanuit verschillende disciplines waarbij milieuaspecten (bodem, water, leefomgeving) en automatiseringsprojecten samen komen. Onder het motto "Een goed begin is het halve werk"

Nieuws


Copyright 2012 SdeB Milieu BV, Leeuwarden